Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

wyjsciezmroku
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera

December 28 2017

wyjsciezmroku
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaAnneBonny AnneBonny
wyjsciezmroku
1287 0360
Reposted frompiehus piehus viadesperateee desperateee
wyjsciezmroku
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viadesperateee desperateee

November 19 2017

wyjsciezmroku
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaakysz akysz

October 09 2017

wyjsciezmroku
Reposted fromcorvax corvax via3u3a 3u3a
wyjsciezmroku
7599 56fb
Reposted fromnazarena nazarena via3u3a 3u3a
wyjsciezmroku
3019 1446 500
wyjsciezmroku
2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabanshe banshe
wyjsciezmroku
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadesperateee desperateee
wyjsciezmroku
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viacitiesofnight citiesofnight
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack viadesperateee desperateee
wyjsciezmroku
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viadesperateee desperateee

June 10 2017

wyjsciezmroku
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly via3u3a 3u3a

March 09 2017

0380 abed 500
Reposted fromsuperlog superlog viasucznik sucznik

scullyitsme:

when he says it’s aliens: 

when she says it’s not aliens:

wyjsciezmroku
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viablackatlass blackatlass
wyjsciezmroku
9849 fb7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
wyjsciezmroku
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viarock-sex-love rock-sex-love
wyjsciezmroku
7087 2939
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl